DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Thùy

0909 645 139

Ms. Như Ý

093 793 6066

Ms. Yến

0964 416 319

Bơm chìm Tsurumi NKZ3-C4 3.7kW Bơm chìm Tsurumi NKZ3-C4 3.7kW

Giá liên hệ

Còn hàng

 Bơm chìm Tsurumi NKZ3-D4 5.5kW Bơm chìm Tsurumi NKZ3-D4 5.5kW

Giá liên hệ

Còn hàng

 Bơm chìm Tsurumi NKZ3-100H 11kW Bơm chìm Tsurumi NKZ3-100H 11kW

Giá liên hệ

Còn hàng

 Bơm chìm Tsurumi NKZ3-D6 11kW Bơm chìm Tsurumi NKZ3-D6 11kW

Giá liên hệ

Còn hàng

 Bơm chìm Tsurumi GPN35.5 5.5kW Bơm chìm Tsurumi GPN35.5 5.5kW

Giá liên hệ

Còn hàng

 Bơm chìm Tsurumi GPN411 11kW Bơm chìm Tsurumi GPN411 11kW

Giá liên hệ

Còn hàng

 Bơm chìm Tsurumi GSZ5-22-6 22kW Bơm chìm Tsurumi GSZ5-22-6 22kW

Giá liên hệ

Còn hàng

 Bơm chìm Tsurumi GSZ5-37-6 37kW Bơm chìm Tsurumi GSZ5-37-6 37kW

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm Tsurumi GPN415 15kW Bơm chìm Tsurumi GPN415 15kW

Giá liên hệ

Còn hàng

0909.645.139