DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Thùy

0909 645 139

Ms. Như Ý

093 793 6066

Ms. Yến

0964 416 319

Bơm chìm nước thải Evak EUS-5.10 1HP Bơm chìm nước thải Evak EUS-5.10 1HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm nước thải Evak EUS-5.20 2HP Bơm chìm nước thải Evak EUS-5.20 2HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm nước thải Evak EW-5.10 1HP Bơm chìm nước thải Evak EW-5.10 1HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm nước thải Evak EW-5.10A 1HP Bơm chìm nước thải Evak EW-5.10A 1HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm nước thải Evak EW-5.20 2HP Bơm chìm nước thải Evak EW-5.20 2HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm nước thải Evak EW-5.30 3HP Bơm chìm nước thải Evak EW-5.30 3HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm nước thải Evak EW-5.50 5HP Bơm chìm nước thải Evak EW-5.50 5HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.05 0.5HP Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.05 0.5HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.10 1HP Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.10 1HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.20 2HP Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.20 2HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.30 3HP Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.30 3HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.50 5HP Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.50 5HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.75 7.5HP Bơm sục khí chìm Evak EJ-5.75 7.5HP

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy khuấy chìm Evak EM-5.10 1HP Máy khuấy chìm Evak EM-5.10 1HP

Giá liên hệ

Còn hàng

0964.416.319